Rüyada Çocuk Bebek Erkek Kız Doğurmak

Rüyada Çocuk Bebek Erkek Kız Doğurmak üne ermeye, bereketli günlere, duygusal külfeti olan yabancıdan uzaklaşmaya, özlemi duyulan bir ilişkiye, aşk hayatının iyi gittiğine, ticari kazancı yüksek atılımlar gerçekleştireceğine, faydalı işler yapacağına, üne ermeye, büyük mertebeye geleceğine, kazancın bereketli olmasına delalet eder. Başka görüşlere göre de dara düşmeye, sıkıntılı yaşantıya, dara düşmeye, sıkıntıya düşmeye işarettir. Bir takım rüya tabircileri derler ki: Bu rüya umudunu yitirdikten sonra hayalini kurduğu onura, umudunu yitirdikten sonra kavuştuğu yüksek mertebeye, hatalarının ardından beklediği daha sağlıklı bir hayata, ümitsizlikten sonra hak edilen ganimete işarettir.

Rüya Yorumları ile İlgili Kısa Noktalar

Rüyada Çocuk Bebek Erkek Kız Doğurmak-47

  • Doğduktan sonra gözleri görmeyenler rüyalarında görsel imgeler görebilir. Doğuştan görme engelli kimseler görsel rüya göremez; fakat aynı seviyede ses ve maneviyatı tecrübe ederler.
  • Zihnimiz sıfırdan simalar ortaya çıkaramaz. Rüyalarda görülen simalar hayatımızda yüz yüze geldiğimiz fakat anımsamadığımız simalardır. Hepimiz yaşamımız boyunca çok sayıda sima gördüğümüz için, uykumuzda da limitsiz sima yetisine sahibiz.
  • Rüyalarda en sık hissedilen olgulardan biri korkudur. Olumsuz duygular olumlu duygulardan daha sık görülür.
  • Hızlı Göz Hareketi, uykunun en derin olduğu evredir. REM uykusu ergen insanlarda uykuda geçen zamanın yaklaşık ¼’ünü kapsar. REM uykusu kısmı felç durumudur. oynatılamaz.
  • Beynimiz bedenimizin gerçekten duyduğu olguları rüyalarımızla birleştirebilir.
  • Erkekler, erkekler ile ilgili daha fazla rüya görür. Bir erkeğin rüyasında gördüğü insanların büyük çoğunluğu hemcinsleridir. Kadınlarda bu oran yüzde 50’dir.
  • Erkekler rüyalarındakadınlardan daha gerilimli hisler tecrübe ederler.
  • Yapılan araştırmalar insanların yaklaşık 1/4’ünün rüyalarında gelecekle ilgili simgeler gördüğünü, yüzde 75`ininse `déjà vu` yaşadığını gösteriyor.
  • Kesin bulgular ile gerçek kabul edilmese de, gerçekleştirilen araştırmalarda horlayanların daha kısa ve genellikle unutulan rüyalar gördüğü sonucuna varılmıştır.