Rüyada İnek Otladığını Görmek Otlatmak

Rüyada İnek Otladığını Görmek Otlatmak sevineceğine, emniyette kalmaya, akrabalarla iyi geçinmeye, sevinmeye, zorluk çekmeden kazanılan ziynete, yüksek şansa, gönül ilişkisinin yolunda olduğuna, servete, hünerli bir kimseye, sıkıntı çekmeden elde edilen kazanca işaret eder. Hoşnutsuz yorum olarak da yalancı akrabaya, sevimsiz hale düşmeye, maddi sıkıntıya, iş nedeniyle geçim zorluğuna işaret eder. Farklı bir açıdan yaklaşan yorumcular şöyle derler ki: Bu rüya sıkıntılarının sonunda kavuştuğu beceriye, cefa çekerek elde ettiği itibara, umudunu yitirdikten sonra kavuştuğu müjdeye, hatalarının ardından ulaştığı onura yorulmaktadır.

Rüya Tabirleri ile Alakalı Önemli Noktalar

Rüyada İnek Otladığını Görmek Otlatmak-56

  • Yaklaşık bir insanın yaşamının tahminen 3te 1ini, farklı bir yorumla tahmini yetmişbeş yıllık bir hayatın 25 senesini uyuyarak geçirir.
  • Rüya Tabiri uyurken kişinin bilinç altından gelen mesajlar ile ilgilenir.
  • Rüyalar kişinin iç dünyasının yansıması olduğu için kişiye şahsına ait düşünce ve hislerini tartması konusunda öncülük eder.
  • Rüya Yorumları konusunda gerek din adamları, gerek düşünürler, gerekse de bilim adamları tarafından türlü açıklamalar yapılmıştır.
  • Rüyalar yorumları yapılırken acele edilmemelidir.
  • Rüya yorumlayan, kati suretle sonuç olarak rüyayı görenin nasıl etki altında kalacağını göz önünde bulundurmalı, ruhsal sorunlara neden olacak değerlendirmelerden olabildiğince uzak durmalıdır.
  • Rüya yorumlayan, mutlaka mezhepler, örfler, kültürler vs. pek çok parametre ile ilgili tecrübe sahibi olmalıdır.